Projekt Mediateki w Limanowej

Projekt Mediateki w Limanowej
ETAP: FAZA KONCEPCYJNA

Projekt Mediateki w Limanowej został opracowany jako projekt dyplomowy inżynierski. Schemat funkcjonalny obiektu posiada prosty podział na dwie części: biblioteczną oraz sportową, co widoczne jest również w bryle budynku. Kompozycja i forma obiektu jest wynikową trzech podstawowych założeń: otwarcie na stronę południową, wykorzystanie walorów widokowych po stronie wschodniej oraz ograniczenie ingerencji w istniejący teren. Te wytyczne sprawiają, że zasadnicze pomieszczenia, związane z funkcjonowaniem obiektu zostały zaaranżowane od strony wschodniej oraz południowej.
Obiekt ma „wyrastać z terenu” nie przytłaczając krajobrazu. Zostały wprowadzone zielone stropodachy o zróżnicowanych kierunkach spadków, które tworzą zieloną ścieżkę, będącą kontynuacją otaczającej zielni.Fundamentalną w kształtowaniu formy jest decyzja o utworzenia dwóch niezależnych części: części bibliotecznej oraz części sportowej, które różnią się wysokością oraz liczbą kondygnacji. Obie części są połączone ze sobą na poziomie pierwszego piętra wysuniętą wspornikowo bryłą. Bryła, stanowiąca część rekreacyjną wyrasta z terenu, jest nadwieszona na poziomie pierwszego piętra, tworząc podcień i umożliwiając swobodne przejście użytkownika pod nią i wejście do obiektu także od strony północnej. Nadwieszenie między częścią sportową i częścią biblioteczną schodzi do poziomu posadzki ukośna ścianą, która łączy komunikacyjnie część biblioteczną z rekreacyjną. Część biblioteczna budynku ma prosty układ funkcjonalny o rzucie prostokątnym domkniętym od strony wschodniej skośną ścianą, przełamująca ortogonalny układ. Pomieszczenia w części bibliotecznej zostały zaaranżowane wokół otwartego na wysokość wszystkich kondygnacji atrium, tworzące „ wyodrębnioną”, przeszkloną bryłę w formie prostopadłościanu, przesuniętą wzdłuż osi podłużnej. Pomieszczenia biblioteczne zostały zaaranżowane wokół foyer.