Projekt hali widowiskowo-sportowej w Zakopanem

Projekt hali widowiskowo-sportowej w Zakopanem
ETAP: FAZA KONCEPCYJNA

Projekt Miejskiej Hali Sportowo- Widowiskowej został opracowany jako projekt dyplomowy- magisterski.
Forma budynku wynika z programu użytkowego Miejskiej Hali Sportowo- Widowiskowej oraz analizy uwarunkowań przestrzennych. Budynek pełni funkcję widowiskową, sportową oraz ekspozycyjną. Kompozycja i forma budynku wyrasta z trzech podstawowych założeń: otwarcie na stronę południową (podkreślenie osi kompozycyjnej północ południe), ograniczenie ingerencji w istniejący teren, zachowanie kontekstu miejsca. Bryła ma działać poprzez kontrast oraz świadome oderwanie od tradycyjnego budownictwa, ma zaskakiwać, kontrastować z istniejącą zabudową, ale jednocześnie nawiązywać do zastanego krajobrazu i ładu przestrzennego. Forma nawiązuje do ukształtowania górskich kryształów i kamieni. Zostały wprowadzone dynamiczne, ekspresyjne elementy kompozycyjne, których wzajemne powiązanie współgra z zastanym krajobrazem. Obiekt został wyeksponowany poprzez podkreślenie skali założenia i wydobycie go z terenu. Bryłę budynku możemy podzielić na dwie części: część poziomu pierwszego piętra oraz część budynku powyżej poziomu pierwszego piętra, która stanowi nadwieszenie nad parterem i częściowo nad pierwszym piętrem. Nadwieszenie dynamicznie wznosi się pionowo. Dwa przeciwległe narożniki nadwieszenia schodzą do poziomu pierwszego piętra w przeciwległych narożnikach po stronie wschodniej i zachodniej. Nadwieszenie w rzucie ma kształt trójkąta, którego wierzchołek znajduje się symetrycznie po środku budynku. Układ budynku tworzy zamkniętą przestrzeń ograniczoną od strony północnej ukształtowanym terenem natomiast otwiera się w kierunku południowym. W rzucie budynek ma nieregularny kształt wielokąta, zakończonego na poziomie każdego piętra narożnikiem w kształcie trójkąta, co podkreśla dynamikę jego formy.